Over Stichting SanegeestRSIN: 851476703
Datum akte van oprichting: 09-03-2012
Statutaire zetel: Bergen NH
KvK nummer: 54881676
Eerste inschrijving handelsregister: 14-03-2012

Sinds 1 januari 2017 heeft de stichting Sanegeest de ANBI status. Hierdoor zijn schenkingen aan de stichting belastingaftrekbaar. Zie: www.belastingdienst/ANBI

Doelstelling van de stichting Sanegeest is een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en wel door middel van onderzoek, onderwijs, ontwikkeling en openbaarmaking het evenwicht te bevorderen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen in de directe omgeving en ook daarbuiten.
 
Stichtingsbestuur: Joke Meerman (lid), Ursula Neubauer (lid), Frans Saris (voorzitter)
Bestuursleden zijn onbezoldigd (volgens statuten artikel 3).
 
Financiële verantwoording: tot en met 31-12-2016 had de stichting Sanegeest geen kosten noch inkomsten. Voor het Beleidsplan 2017-2018 worden inkomsten verwacht uit subsidies, giften en donaties, inkomsten verkregen uit activiteiten van de stichting.