Jaarverslag 2017

Stichting Sanegeest jaarverslag 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de Stichting Sanegeest door de Belastinginspecteur aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het Beleidsplan 2017-2018 (zie:http://www.sanegeest.nl/Beleidsplan-2017-2018)

bestaat uit vier onderdelen. De voortgang in 2017 was als volgt.

1. Schooltuinen. Op 10 februari 2017 kocht de familie Haeger het witte boerderijtje, Zakedijkje 37, Bergen NH. Het is zeer verheugend dat de nieuwe eigenaar de continuïteit van de schooltuinen garandeert. Zo hadden ook in 2017 weer honderd scholieren van vier basisscholen in Bergen NH hun eigen schooltuin.

2. Wateropera. Met het Nederlands Zangtheater (NZT) werd een sponsorovereenkomst gesloten. Van hen ontvingen we dit voortgangsverslag.

Het team dat de opera aan het maken is, is inmiddels compleet. Peter Möricke heeft een eerste versie van het libretto opgeleverd. Isabel Schröder ondersteunt hem als dramaturg. We kennen haar via Marcel Sijm, die vroeger een aantal keren het NZT heeft geregisseerd. Isabel heeft Marcel een aantal keren geassisteerd bij producties in de Stopera, en zij is ook de beoogd regisseur van de Wateropera.

Creatievelingen zijn altijd erg gevoelig als het om hun producten gaat (geef ze eens ongelijk) en dat leidt weleens tot strubbelingen, zo ook nu tussen Peter en Isabel. Uiteindelijk weten ze elkaar steeds weer te vinden en leidt het tot een goed resultaat: de poëtische teksten van Peter krijgen via Isabel meer dramatische kracht.

Als componist hebben we het opkomend talent Max Knigge (www.maxknig ge.nl) kunnen engageren. Voordat we verdere afspraken met hem maakten heeft hij een kleine proeve geschreven om te laten zien dat hij zich aan kan passen aan het technisch niveau van het Nederlands Zangtheater.

Het vierde lid van het creatieve team is onze vertrouwde dirigent en artistiek leider Anthony Zielhorst, die het geheel muzikaal-inhoudelijk bewaakt.

Met alle vier zijn financiële afspraken gemaakt en de eerste versie van de partituur moet in mei 2018 gereed zijn. Jeroen Loeffen, Joke van Gasteren en Martha Meerman zijn intussen druk bezig financiering en organisatievormen te vinden om de opera op de planken te brengen.

3. Darwins cijferslot. Met uitgeverij Prometheus werd een overeenkomst gesloten waardoor Darwins cijferslot, onze eigen draai aan de evolutie verschijnt met steun van de stichting Sanegeest. Zie:

https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/darwins-cijferslot.html

Op 4 maart 2018 wordt het boek gepresenteerd in Het Zoekend Hert, Antwerpen. Zie: http://hetzoekendhert.be/welkom/

Op 17 juni 2018 wordt het boek gepresenteerd in Paradiso, zie:

http://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/paradisolezing-7-frans-saris-2?category_id=28

4. CO2 recycling en energietransitie. Met Quintel Intelligence werd een overeenkomst gesloten ter uitbereiding van hun Energietransitiemodel met CO2-recycling en productie van synthetische brandstoffen. Inmiddels is de nieuwe functionaliteit beschikbaar, zie:

https://beta-pro.energytransitionmodel.com/

Vervolgens is meegewerkt aan het Quintel project: Synthetic Kerosine Production.

Op 14 maart 2018 wordt het eindrapport gepresenteerd:

Climate Neutral Aviation with Current Engine Technology:

The Take-off of Synthetic Kerosene Production in the Netherlands

Deze publicatie kwam tot stand met steun van de Stichting Sanegeest

5. Voedselbewegingscollectief De Beek (https://debeekblog.wordpress.com/) kreeg steun van Stichting Sanegeest voor investeringen. Op 20 oktober 2017 vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe keuken.

Namens de stichting Sanegeest, F.W. Saris (voorzitter)