Financiële Verantwoording 2019

Balans per 31 december 2019 (in euro’s na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten over 2018

Namens de stichting Sanegeest, F.W. Saris (voorzitter)