Stichting Sanegeest

De stichting Sanegeest dankt zijn naam aan het kleine landgoed Sanegeest, gelegen in de buurtschap Zanegeest te Bergen NH. Door de Z te wijzigen in een S staat er ‘gezond verstand’. Dat de stichting Sanegeest een bijdrage wil leveren aan duurzame ontwikkeling, is gewoon een kwestie van gezond verstand.

Sommige mensen menen dat welvaart en welzijn elkaar uitsluiten. Welvaart komt van rechts, welzijn van links, botsen is onvermijdelijk. Laat de gemeente Bergen niet zien dat welvaart en welzijn heel goed samen kunnen gaan? Daarvoor is veel creativiteit geboden, vandaar dat het motto van de stichting Sanegeest luidt: moge de geest van Bergen blijvend waaien, de geest van Lucebert, de geest van Matthieu Wiegman, de geest van Simeon ten Holt en Sanegeest van Pien Saris-Bertelsmann.

De eerstgenoemden zijn bekende kunstenaars uit Bergen NH, Pien Saris-Bertelsmann heeft als docent Engels gedurende 40 jaar duizenden leerlingen Engels geleerd, daarnaast creëerde zij tientallen quilts in haar eigen atelier op Sanegeest en verzorgde daar gedurende 20 jaar alles wat leeft en groeit. Bij haar overlijden in februari 2016 liet zij een legaat na voor de stichting Sanegeest. Hierdoor is de tot nu toe ‘slapende’ stichting nieuw leven ingeblazen.

Doelstelling van de stichting Sanegeest is een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en wel door middel van onderzoek, onderwijs, ontwikkeling en openbaarmaking het evenwicht te bevorderen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen in de directe omgeving en ook daarbuiten.

De stichting Sanegeest tracht zijn doel te bereiken door projecten te helpen realiseren op het gebied van energie en klimaat, voeding en biodiversiteit, vrede en veiligheid. Daartoe zal het bestuur van de stichting soms zelf het initiatief nemen tot een project, in de meeste gevallen gaat het om projectvoorstellen van anderen die financiële en/of organisatorische ondersteuning krijgen van de stichting. Het eerste project, dat nog door Pien Saris-Bertelsmann zelf werd gestart was schooltuinen voor 50 inmiddels 100 scholieren uit het basisonderwijs in Bergen NH.
Stichting Sanegeest steunt de volgende projecten:

https://hetzoekendhert.be/
https://debeekblog.wordpress.com/

Jongeren in de beek

https://www.jongeklimaatbeweging.nl/actueel/jkb-on-tour-groot-succes/
 https://ecoring.nl/

Moo Lati, film boek en educatie rondom illegale boomkap in het Amazonegebied van Suriname, door Moritz Ebinger

www.honderdduizendbomen.nl
https://rensketotte.com/actiedonate4refugees/
https://rensketotte.com/actiedonate4refugees/
Agri-food-nature Transition Model
Darwins cijferslot
https://www.nederlandszangtheater.nl/