Beleidsplan 2019-2020

Doelstelling van de stichting Sanegeest is een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en wel door middel van onderzoek, onderwijs, ontwikkeling en openbaarmaking het evenwicht te bevorderen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen in de directe omgeving en ook daarbuiten.

De stichting Sanegeest tracht zijn doel te bereiken door projecten te helpen realiseren op het gebied van energie en klimaat, voeding en biodiversiteit, vrede en veiligheid. Daartoe zal het bestuur van de stichting soms zelf het initiatief nemen tot een project, in de meeste gevallen gaat het om projectvoorstellen van anderen die financiële en/of organisatorische ondersteuning krijgen van de stichting.

Voor de periode 2019 - 2020 wordt voorzien dat sommige projecten uit de vorige periode nog enige tijd doorlopen. Zoals:

Wateropera door het Nederlands Zangtheater (zie jaarverslagen 2017/8) beleeft in februari 2019 een eerste concertante uitvoering en in juni de première.

CO2 recycling (zie jaarverslagen 2017/8) zal onverminderd onder de aandacht worden gebracht van stakeholders.

Voedingsbewegingscollectief De Beek (zie jaarverslagen 2017/8) gaat een breder publiek bereiken van verschillende leeftijden, achtergronden en interesses. Ook zal het Voedselbos in Stabroek bij Antwerpen verder ontwikkeld worden.

Kunstmanifestatie Wonderland zal gehouden worden in de kasteeltuin Assumburg te Heemskerk van april tot november 2019.

Lag de klemtoon van de projecten in de afgelopen periode vooral bij het onderwerp Energie en klimaat, in de periode 2019 - 2020 verwacht de stichting Sanegeest bij voorkeur nieuwe projectvoorstellen op het gebied van Biodiversiteit en Voeding, en Vrede en Veiligheid.