Beleidsplan 2017-2018

Schooltuinen. Honderd scholieren van vier basisscholen uit Bergen NH krijgen ook nu weer een eigen schooltuin. Zo leren zij hoe de natuur terugkomt in het dagelijks leven: hoe pluk je brandnetels zonder je te prikken? Kunnen insecten zwemmen? Wie kweekt de grootste pompoen? Wie de hoogste zonnebloem? Is brandnetelthee lekker? Vragen die leerlingen zelf stellen en beantwoorden door in hun eigen schooltuin allerhande groenten te telen, zoals courgettes, boontjes, tomaten en pompoen en ook wilde bloemen tot bloei brengen. Dit gebeurt onder deskundige leiding van Vincent Min, biologie docent en coördinator van de Biobus www.biobus.nl. De kosten zullen worden gedeeld door de scholen, de Gemeente Bergen en de stichting Sanegeest.

Wateropera. Op initiatief van Louis van Gasteren werden in 2003 de eerste plannen gesmeed voor de ontwikkeling van een Wateropera. Hierin staan de liefde tussen de WaterVrouw en LandMan en de worsteling met het water van de Nederlander centraal. Recent is deze Wateropera nieuw leven ingeblazen omdat de betrokkenen geloven in de urgentie, kracht, unieke mogelijkheden en maatschappelijke relevantie van dit project. De Wateropera wil met nieuwe vormen van ontwikkeling en uitvoering een inspiratiebron zijn voor kennisuitwisseling en verbinding tussen mensen en instituten. Het resultaat is meer dan een eenmalige indrukwekkende beleving zoals een opera, maar een proces van kennismaken met en delen van de impact van water op de Nederlanders. De realisering van de Wateropera wil iedereen de mogelijkheid geven om mee te doen. De Wateropera wil een impuls geven aan kennis, ervaring, nieuwe ideeën en beleving als opmaat naar een nieuw Nederland. De ontwikkeling en realisering van de Wateropera zal in 3 fasen geschieden. Fase 1: De ontwikkeling van een echte opera, in opdracht van het Nederlands Zangtheater. In lijn met het voorgaande zal in de synopsis van de opera worden uitgegaan van tenminste drie muziekpartijen: De landman, de ervaren professional die door kennis uit heden en verleden zorg draagt voor de waterhuishouding in Nederland (zangers van het Het Nederlands Zangtheater). Voorts de verleidende watervrouw die geduld heeft maar onherroepelijk zal toeslaan als de Nederlander zich misdraagt (groep jonge zangers van conservatorium of muziekschool). Tenslotte het volk dat in de recente geschiedenis bedreigd is door de watervrouw. Ze heeft de landman nodig en sluit wisselende coalities (plaatselijke muziekschool of koor). De vraag is natuurlijk, zoals gebruikelijk in de opera, of de landman – als onderdeel van het volk - zingend ten onder gaat. Voor de realisering van deze fase zijn een librettist en componist onontbeerlijk. (de minimale kosten 15.000 – 20.000 euro, de keuze blijft dan wel beperkt). Zij moeten bereid zijn te schrijven voor een gevorderd amateurkoor (Nederlands Zangtheater), enkele (semi) professionele stemmen en voor de stem des volks eenvoudige goed in het gehoor liggende melodieën.

Darwins cijferslot, over leven en overleven. Duurzame ontwikkeling is het onderwerp van dit boek van Frans W. Saris, bedoeld voor een algemeen publiek. In korte essays, samengebundeld in vier hoofdstukken, geeft de schrijver antwoord op de volgende vragen. Als er in 2050 tien miljard mensen zijn, is er dan voldoende duurzame energie voor iedereen? Hoe blijven al deze mensen gezond en krijgen ze te eten? Hoeveel grond is daarvoor nodig? Wordt de aarde een mensenpark? Hoe houden we de biodiversiteit in stand? Leidt minder vuur en meer beschaving ook tot vrede op aarde? Kortom, kunnen wij een betere aarde doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen? De hoofdstukken 2, 3 en 4 beginnen respectievelijk met problemen in energie en klimaat, biodiversiteit en voedsel, vrede en veiligheid en eindigen met de mogelijke oplossingen. De schrijver probeert zoveel mogelijk weg te blijven van toekomstvoorspellingen maar biedt mogelijkheden tot oplossingen voor de grote problemen waarvoor wij staan. Tussen de bedrijven door laat hij zien hoe hij in zijn eigen leven probeert verantwoordelijkheid te nemen voor duurzame ontwikkeling. In hoofdstuk 1 betoogt hij dat, als de evolutie werkt als een cijferslot, wij mensen draaiend aan de knop van Darwins kluis weten wanneer het ‘klikt’. Wij zijn onze memen. Zolang als er mensen zijn, bepalen wij reeds onze bio-culturele evolutie, met enorme consequenties. Juist omdat wijzelf de kluisdeur van het leven kunnen openen is het onze morele plicht, onze verantwoordelijkheid, te kiezen tussen goed en kwaad. Niet elke draai aan Darwins cijferslot heeft overlevingswaarde, maar telkens als het ‘klikt’ openen wij de mogelijkheid tot een betere wereld, met meer welvaart en welzijn voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen, voor onze soort, voor het leven op aarde. Daarom gaat een groot deel van hoofdstuk 1 over onze verantwoordelijkheid voor onze memen: wetenschap en technologie, sociale media, kunst en cultuur in het algemeen. Dit boek zal in 2017 gepresenteerd worden tijdens een speciale bijeenkomst in Bergen NH. Publicatie en presentatie worden gesubsidieerd door de stichting Sanegeest.

CO2 recycling en energietransitie. Al jaren verkent Quintel de toekomst van ons energiesysteem en helpen zij anderen die hetzelfde willen doen met het gratis, open source Energietransitiemodel. In 2017 publiceerde Quintel Het Verhaal over de toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie, in opdracht van Netbeheer Nederland, Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie & Industrie, Institute for Sustainable Process Technology, Urgenda en OCI Nitrogen. Het Verhaal geeft eindbeelden en strategieën voor de Nederlandse energie-intensieve industrie in een klimaatneutrale samenleving voor 2030 tot 2050. Quintel wil graag aan hun Energietransitiemodel de recycling van CO2 toevoegen. Door CO2 te recyclen en het bestaande wereldwijde energie-web te gebruiken, zullen we in de 21ste eeuw een kringloop sluiten en zowel klimaatverandering tegengaan als een duurzame energievoorziening voor iedereen realiseren. Voor deze uitbreiding van het Energietransitiemodel vraagt Quintel subsidie aan bij de stichting Sanegeest.